Zyskaj świetną reklamę i edukuj swoich klientów z blogiem thecuts.pl!

Na czym polega obsługa RODO?

Andrzej Wasilewski 2023-06-06 0 komentarzy
Na czym polega obsługa RODO?

Ochrona danych w przedsiębiorstwie jest jednym z priorytetów, o który dbać musi każdy właściciel firmy. Niezbędne jest stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów, które często bywają trudne do zrozumienia i interpretacji. Aby pozbyć się tego problemu, można zdecydować się na skorzystanie z oferty, która dostępna jest pod adresem internetowym doit.biz.pl. Wśród propozycji przygotowanych dla klientów często wymieniana jestobsługa RODO.

Jest to proces ciągły, wymagający regularnej aktualizacji, monitorowania zmian w przepisach oraz dostosowywania działań organizacji do obowiązujących wymagań ochrony danych osobowych. Oto kilka kluczowych aspektów obsługi RODO:

  • wdrażanie polityki ochrony danych,

  • prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych: zawierają one informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, informują o celu przetwarzania, kategorii osób, których dane są przetwarzane, a także o okresie przechowywania danych,

  • zapewnienie bezpieczeństwa danych: podejmowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa pozwalające na uniknięcie nieautoryzowanego dostępu, utraty, uszkodzenia lub ujawnienia danych,

  • przeprowadzanie audytów i monitorowania:  regularne kontrole pozwalają na przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych; pozwala to na identyfikację ewentualnych niezgodności, ryzyk i daje szansę na podjęcie odpowiednich działań korygujących.

 

Klienci, którzy zdecydują się na współpracę z tą firmą, mają możliwość wyboru spośród kilku różnych pakietów. Prezentują się one następująco:

  • podstawowy (szkolenie pracowników i dostarczanie dokumentacji),
  • komfortowy (szkolenie, audyt dokumentacja i asysta),
  • premium (dodatkowo przygotowywane są umowy i analizy),
  • indywidualny (klient sam ustala zasady).

 

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!